přihláška do soutěže    kontakt:  info@cachingcup-slany.cz       

Caching Cup Slaný
aneb Slaný z jiné strany

Pravidla soutěže

 •     Soutěž je určena pro žáky první až šesté třídy slánských škol a primy Gymnázia Slaný, kteří je dokončí v roce 2018.
 •     Pořadatelé nenesou žádnou zodpovědnost za soutěžící. Za soutěžící nesou zodpovědnost jejich zákonní zástupci.
 •     Souhlasem s účastí nezletilých v soutěži dávají zákonní zástupci také souhlas s fotografováním nebo natáčením dětí
         a zveřejněním těchto materiálů (bez osobních nebo citlivých údajů) na webových stránkách, sociálních sítích,
        propagačních materiálech nebo výročních zprávách
         pořadatele nebo ve veřejných médiích.
 •    Pro potřeby evidence soutěžících dávají zákonní zástupci souhlas se shromažďováním těchto osobních údajů dětí:
        jméno, příjmení, rok narození, škola, kontakt. Tyto údaje budou pouze pro potřeby evidence soutěžících a
        nebudou poskytovány žádným třetím osobám.
 •    Soutěž je "celoprázdninová". Zahájení soutěže je 29.6.2018 od 12:00 hodin v Infocentru.
        Hrací karty je možné vyzvedávat po celou dobu prázdnin v Infocentru, do 31.8. do 16:00.
 •    Uzávěrka soutěže je 3.9.2018 v 16:00 na posledním kontrolním stanovišti.
 •    Vyhlášení proběhne 10.9.2018 v 16:00 v kanceláři starosty města.
 •    Cílem soutěže je nalézat podle poskytnutých informací jednotlivé kontrolní stanoviště, správně zodpovědět otázky na jednotlivých
        stanovištích, nebo splnit zadané úkoly.
 •    Z každého stanoviště bude nápověda nebo indicie vedoucí k dalšímu stanovišti. Mohou být použity jednoduché šifry, nebo kryptogramy.
         Ačkoliv není nutné vlastnictví tzv. "chytrého telefonu", výhodou bude přístup k internetu (třeba v knihovně)
        nebo přístup k mapám.
 •    Jednotlivá stanoviště budou zpřístupňovány postupně v intervalu 3 - 7 dnů. Všechna předchozí stanoviště by měla být funkční i zpětně,
         tj. i pro ty, co třeba budou nějakou dobu na prázdninách, dovolené nebo na táboře.
 •    Na každém stanovišti dostanou soutěžící kromě nápovědy k dalšímu stanovišti i nějaké kontrolní otázky, nebo dodatečné úkoly.
 •    Každé správně nalezené kontrolní místo a každá správně zodpovězená oázka nebo splněný úkol bude obodován.
 •    Kontrolní místa musejí být nalezeny všechny.
 •    O vítězi rozhodnou nejen všechny absolvovaná kontrolní místa, ale i počet bodů za správně zodpovězené otázky, nebo splněné úkoly.
 •    V případě rovnosti bodů (při splnění navštívení všech kontrolních míst) rozhodne o vítězi to, kdo výsledky donese na poslední
        kontrolní stanoviště jako první.
 •    Každé kontrolní místo může zahrnovat několik kontrolních otázek, nebo úkolů.
         Každá kontrolní otázka může mít i několik správných odpovědí. Bodována bude každá správná odpověď.
 •    Je zakázáno ničit uložené zprávy této hry, nebo sdělovat ostatním soutěžícím informace, návody a řešení úkolů nebo otázek.
 •    Je zakázáno ničit jakýkoliv majetek nebo přírodu.
         Porušení těchto pravidel může být potrestáno vyloučením ze soutěžě.
 •    Pro ověření v případě pochybnosti, zda účastník soutěže navštívil všechna kontrolní místa, mohou být soutěžícímu položeny
        dodatečné (nebodované) otázky.
 •    Na jakoukoliv výhru není právní nárok.
 •    Pořadatelé si vyhrazují právo neudělit některou z cen, změnit pravidla do započetí soutěže, nebo soutěž zrušit před jejím započetím.
         Dále pořadatelé mohou soutěž zrušit v jejím průběhu v případě masívního nebo závažného porušování těchto "Pravidel".
 •    Žák obdrží hrací kartu do soutěže až po odevzdání (v Infocentru) vyplněné přihlášky podepsané zákonným zástupcem.